Prašymas laikyti stojamuosius egzaminus ir dalyvauti konkurse į MAGISTRANTŪROS studijas Application to take entrance exams and participate in the review for MASTER'S studies